Projekat - Podrška savezima opština/općina i gradova (AMCS)

             logo savez novi1 oscemissiontobihlogologo sogfbih
 
PODRŠKA SAVEZIMA OPŠTINA/OPĆINA I GRADOVA (AMCS)
 
AMCS Logo
 

O projektu

Projekat “Podrška savezima opština / općina i gradova (AMCS)" je zajednička inicijativa Saveza opština / općina i gradova Republike Srpske i Federacije BiH i Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Projekta je započeo u junu 2013. godine a za cilj ima jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne uprave.

Ovaj cilj će biti postignut jačanjem saradnje saveza sa skupštinama opština i općinskim vijećima, kao i osnaživanjem međuopštinske i međuinstitucionalne suradnje u Bosni i Hercegovini.

U 2013. godini projekat ima tri planirana rezultata i niz pratećih aktivnosti. U Republici Srpskoj očekivani rezultati su:

Rezultat1. Radna tijela saveza funkcionalnija

Fokus će biti na podršci radu Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse i Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja. Takođe će biti izvršena i procjena trenutnog nivoa saradnje i izrada preporuka kako proširiti obim usluga koje Savez pruža skupštinama opština.

Rezultat 2. Saradnja između Saveza i jedinica lokalne samouprave je unaprijeđena

Fokus će biti na unapređenju saradnje i koordinacije između Saveza i lokalnih povjerenika u jedinicama lokalne samouprave.

Rezultat 3. Saradnja između Saveza i odbora / komisija za lokalnu samoupravu na entiteskom nivou je poboljšana

Fokus će biti na izradi procedura i definisanju protoka informacija između Saveza, Odbora za lokalnu samoupravu pri Narodnoj Skupštini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

Područja za saradnju zajednički su odredili Savezi opština / općina i gradova, opštine u BiH i Misija OEBS-a. Ova inicijativa je dio sekcije za lokalnu upravu OEBS-a, koja se bavi konsolidacijom postignuća u oblasti dobre uprave u Bosni i Hercegovini.


Modeli akata

Savez opština i gradova Republike Srpske, u okviru projekta „Podrška savezima opština i gradova – AMCS, je pratio javne rasprave o nacrtima Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave, koje je organizovalo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u periodu . 

Članovi Radne grupe koja je formirana u okviru AMCS su pripremili radne materijale koji na pregledan način prikazuju tok javne rasprave sa posebnim akcentom  na učešće predstavnika jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Radni materijal ja sadržavao  prezentovane stavove, mišlјenja i prijedloge koje su iznijeli predstavnici jedinica lokalne samouprave na nacrte pomenuta dva zakona. Ovi dokumenti su prezentovani na .„Konferenciji načelnika opština, gradonačelnika i predsjednika skupština gradova i opština u Republici Srpskoj“ i Skupštini Saveza opština i gradova Republike Srpske koje su održane u aprilu 2016. godine.

Narodna skupština Republike Srpske je na četrnaestoj sjednici  NSRS, održanoj 13. oktobra 2016. godine usvojila Zakon o lokalnoj samoupravi. Nakon usvajanja Zakona o lokalnoj samoupravi, Savez opština i gradova Republike Srpske je uz podršku Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, izradio modele akata statuta opštine/grada i poslovnika o radu skupštine opštine/grada, te ih je dostavio jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj  20 februara 2017. godine.

Projekat AMCS je inicijativa Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini koja se od 2013. godine provodi sa savezima opština i gradova Republike Srpske i Federacije BiH.


Akti o primopredaji dužnosti 

U skladu sa zaključcima Konferencije načelnika opština, gradonačelnika i predsjednika skupština gradova i opština koja je održana 8.aprila 2016.godine u Banja Luci, Radna grupa Saveza opština i gradova Republike Srpske formirana u okviru projekta Podrška savezima opština i gradova-AMCS je izradila modele akata o primopredaji dužnosti (Odluka o načinu primopredaje dužnosti i obrazac Zapisnika o primopredaji dužnosti) koji su dostavljeni svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 10. novembra 2016.godine.


Komentar Zakona o lokalnoj samoupravi

Savez opština i gradova Republike Srpske, u saradnji sa Misijom OEBS u BiH, izradio je Komentar integrisanog teksta Zakona o lokalnoj samoupravi, kao posebne publikacije koja bi trebala jedinicama lokalne samouprave, stručnjacima i zaposlenim u opštinskim odnosno gradskim upravama pomogne u neposrednoj primjeni ovog zakona.
Objavljivanjem komentara integralnog teksta Zakona o lokalnoj samoupravi u Republici Srpskoj želimo doprinijeti njegovom boljem razumijevanju i efikasnijem sprovođenju, kroz tumačenje pojedinih odredbi zakona.


Modeli opštinskih akata
Modeli su razvijeni u okviru projekta koji je finansijski podržala Norveška asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti-KS. Modele je razvila i izradila mješovita radna grupa u čiji su sastav činili predstavnici jedinica lokalne samouprave, ministarstva uprave i lokalne samouprave, predstavnici donatora kao i predstavnici Saveza.
Imajući u vidu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi koje su usvojene 26.novembra 2013. godine, neophodno je bilo modele pomenutih opštinskih akata uskladiti sa novim zakonskim rješenjima.
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Misijom OSCE-a organizovao je radni sastanak koji je za cilj imao izradu modela prioritetnih opštinskih akata usklađenih na osnovu izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi.
 
Razvijeni su sledeći modeli opštinskih akata:

Aktuelnosti u radu sa predsjednicima i sekretarima SO: 

Konferencija predsjednika i sekretar skupština opština i gradova u Republici Srpskoj

Održane regionalne konferencije sa predsjednicima skupština i sekretarima skupština opština/gradova

Regionalne konferencije sa predsjednicima skupština i sekretarima skupština opština/gradova

 

Aktuelnosti u radu sa lokalnim povjerenicima:

Održana Konferencija lokalnih povjerenika, oktobar 2015.

Održane regionalne radionice lokalnih povjerenika u 2014. godini

Regionalne radionice lokalnih povjerenika u 2013. godini

Održane regionalne radionice sa lokalnim povjerenicima Saveza

Prezentacije sa regionalnih radionica sa lokalnim povjerenicima Saveza

Prezentacija o ulozi lokalnih povjerenika

Zaključci sa regionalnih radionica sa lokalnim povjerenicima

Lista lokalnih povjerenika

 

Aktuelnosti u radu sa Odborima SOGRS-a:

Plan rada Odbora za lokalnu samoupravu i ljudske resurse

Plan rada Odbora za ustavna i zakonodavna pitanja 

 


Kontakt osoba: Sanja Krunić

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Tel: +387 55 220 270;

Fax: +387 55 211 885;