Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Ukupan cilj projekta: Doprinos procesima jačanja učešća građana u procesima odlučivanja u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i sprovođenju lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice.

Specifični cilj projekta

Kroz osiguravanje odgovarajuće podrške lokalnim vlastima i uvođenjem MZ metodologije i regulatornog okvira MZ-a kao usklađenog pristupa koji omogućuje inkluzivnije lokalno upravljanje u RS, SOG doprinosi procesima jačanja učešća građana u procesima donošenja odluka u jedinicama lokalne samouprave, pružanju kvalitetnih usluga i sprovođenju lokalnih inicijativa kroz mjesne zajednice.

Očekivani rezultati:

Projektna intervencija će ostvariti dva specifična rezultata:

Uspostavljena i funkcionalna JLS mreža za MZ praktičare

MZ metodologija i regulatorni okvir promovisani u jedinicama lokalne samouprave

Do kraja 2018. godine, u partnerstvu s UNDP MZ projektom, Savez opština i gradova Republike Srpske planira uspostaviti JLS Mrežu koordintora za MZ i podržati horizontalnu integraciju ideja i dobrih praksi koje su razvijene i provedene kroz projekat. Osim toga, Savez opština i gradova Republike Srpske će organizovati niz događaja za sve članove na kojima će se promovisati metodologija MZ kao alat za jačanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i MZ (građana) i osigurati alate kroz model mogućih regulatornih okvira i akata. Putem ponuđenih konferencija, sastanaka i učešća u mreži praktičara nadležnom osoblju iz opštine/grada osigurat će se potrebna metodologija, alati i modeli dokumenata koji bi se mogli koristiti i prilagođavati za upotrebu u vlastitim lokalnim zajednicama. Nadalje, sve relevantne informacije bit će dostupne na web stranici i FB stranici Saveza opština i gradova Republike Srpske za druge zainteresovane strane i aktere.

Ciljna grupa : Primarne ciljne grupe su gradonačelnici, relevantni pomoćnici/savjetnici gradonačelnika/načelnika, kao i osobe zadužene za komunikaciju s MZ-ima unutar jedinica lokalne samouprave. Ciljnim grupama će se osigurati alati, znanja i savjetodavne usluge koje će im omogućiti usklađivanje procedura i izgradnju kapaciteta što će doprinijeti razvoju viših standarda učinkovitosti u lokalnoj samoupravi.

“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je zajednički projekat Vlade Švajcarske i Vlade Švedske, kojeg sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Aktuelnosti

-Radionice u okviru projekta "jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH"

-Održan sastanak Mreža koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama 

-Osnovana Mreža koordinatora za poslove sa mjesnim zajednicama

- Potpisan Ugovor između UNDP projekta Mjesne zajednice i Saveza opština i gradova RS/FBIH

- Radna posjeta projektnih partnera Hercegovini  

 

Korisni materijali


- Poslovnik o radu mjesnih zajednica

- Model godišnjeg plana aktivnosti

- Kodeks mjesnih zajednica

- Zapisnik sa foruma građana

- Primjer Zapisnika zbora građana

- Priručnik za ToT za facilitatore  

- Dodatak Priručniku za facilitatore

- Primopredaja dužnosti

- Obrazac plakat foruma

- Mreža koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama

- Tabela svih MZ u BiH,

- Link za publikacije: Promišljanje uloge MZ - komparativna analiza; MZ u BiH - šta građani i građanke kažu; Građanski aktivizam – bilteni; Nova vizija MZ

 http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/demokratsko_upravljanje/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice--mz.html