RCDN projekat

Projekat "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdevanja i sanitacije" ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, doprinoseći boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i sanitarijama usluge i ispunjavanje EU Acquis Communautaire za životnu sredinu.
 
Udruženjima vodovodnih preduzeća i opštinama na zapadnom Balkanu, u saradnji sa NALAS-om i IAWD-om, omogućeno je pružanje kvalitetnih razvojnih kapaciteta vodovodnim preduzećima i opštinama u okviru RCDN na finansijski održiv način.
U tom cilju, projekt će omogućiti 16 udruženja opština i vodovodnih preduzeća iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i IAWD, NALAS i AQUASAN, kako bi olakšali i koordinirali inicijative CD-a u regionu i podržati dostavljanje mjera CD-a na vodovodna preduzeća i opštine u odgovarajućim zemljama.
Projekat je definisan u ugovoru , koji je 29. maja 2017. godine potpisao GIZ od strane SECO-a (član 2), sa datumom zaključenja 31. decembra 2020. godine. Zajednički se finansira od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i BMZ-a od strane GIZ-a kroz Open Regional Fund za modernizaciju opštinskih usluga SEE (ORF MMS)
 
Novosti
 
 
BANJA LUKA- Savez opština i gradova Republike Srpske održao je u Banjaluci obuku za predstavnike 24 opštine u Srpskoj o poboljšanju kvaliteta usluga vodosnabdijevanja i sanitacije. Obuka je organizovana u okviru projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije". Koordinator ovog projekta Branislav Samardžić je naveo da su učesnici upoznati o pravnim i institucionalnim okvirima ove oblasti u BiH...
 
BIHAĆ - U okviru RCDN projekta dana 12.03.2019  bila je održana trodnevna obuka na temu "Promotion and Selling". Obuka je trajala od 12.03.2019 do 14.03.2019 god. gdje su se učesnici upoznali sa marketingom odnosno promocijom i prodajom RCDN CD proizvoda kao i sa određenim alatima kako i na koji način se mogu koristiti tokom promovisanja i prodaje CD proizvoda... 
 
BIJELJINA-U organizaciji RCDN (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda) u Bijeljini je od 4. do 6. decembra 2018. godine održana radionica pod nazivom „Monitoring i evaluacija"...
 
BEOGRAD-01.11.2018 u okviru RCDN projekta održana je još jedna obuka pod nazivom Association Needs Assesment (Procjena potreba za asocijaciju). Obuku je vodila Alexsandra Pres,međunarodni trener GIZ-a i Jelena Janevska,predstavnica NALAS-a. Obuci je prisustvovao Miodrag Kolić i Semra Amet takođe iz NALAS-a...
 
BIJELJINA- Dana 22.10.2018 do 26.10.2018 održana je obuka trenera "Generički trening trenera" u Bijeljini-Etno selo Stanišići koja je trajala pet dana gdje je organizator kao ujedno i domaćin bio Savez opština i gradova Republike Srpske. Učesnici obuke bili su predstavnici iz udruženja kao što su :AMTRS, AQUASAN, SHUKALB, UTVSI, GIZ...
 
SKOPLJE-U okviru RCDN projekta 18.09.2018 i 19.09.2018 održana  je dvodnevna obuka na temu “Lobiranje /zastupanje/ Pripama izrade dokumenata politika“ u Makedoniji, u Skoplju. Učesnici obuke bili su predstavnici udurženja opština i gradova kao i predstavnici udruženja vodovoda iz Srbije, Republike Srpske, Kosova, Albanije i Crne Gore. Obuku su održale Jasmina Trajkovski i Mirjana Apostolova iz  Trajkovski & Partners (T&P) Consulting , Skopje. Takođe su bili prisutni članovi GIZ-a, NALAS-a i članovi PIT-a. Sastanku su prisustvovali i predstavnici iz AQUASAN mreže iz BiH..

 

TIRANA-U sklopu RCDN projekta  od 26.06.2018 do 29.06.2018 godine održana je obuka Training Management Cycle  u Albaniji u Tirani, na kojoj su učestvovali predstavnici asocijacija-Focal Points gdje su upoznati sa RCDN Quality Standards for Training Delivery, RCDN Quality Standards for Peer Exchange and Peer Exchange Teplates itd."

Takođe je održana obuka za trenere u Beogradu od 09.07.2018 do 13.07.2018

Nešto više o obuci možete naći na sledećem linku

 http://www.nalas.eu/News/RCDN_ToT 


 

16.052018 i 17.05.2018 održan je Orientation Meeting u Beogradu, imao je za cilj da se  Focal Pointi upoznaju sa samim projektom, projektnim zadatkom, kao i njihovim glavnim odgovornostima i ciljevima. Takođe i da se razviju određene vještine, (komunikacije, prodaje itd.) koje su se radile kroz određene vježbe sa ostalim učesnicima sastanka.Pored NALASA,IAWD, AQUASAN sastanku su prisustvovali i predstavnici iz udruženja vodovoda Crne Gore, Srbije, Albanije i Makedonije.