LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Mreža lokalnih povjerenika

mrezalpovU cilju unapređenja saradnje sa članicama i pravovremenog informisanja opština i gradova u Republici Srpskoj, Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) oformio je mrežu lokalnih povjerenika.

Formiranje mreže poteklo je od inicijative SOGRS-a da svaki grad i opština u Republici Srpskoj imenuje po jednu osobu koja bi obavljala poslove lokalnog povjerenika. SOGRS se obratio gradonačelnicima / načelnicima opština da delegiraju osobu koja će biti spona između SOGRS-a i grada/opštine. Mreža ima 63 člana koji imaju ulogu da obavljaju komunikaciju i koordinaciju između svog grada/opštine i SOGRS-a.

Lokalni povjerenik je osoba zaposlena u jedinici lokalne samouprave i njena/njegova je uloga da u svojstvu oficira za vezu obavlja koordinaciju i komunikaciјu izmedju SOGRS-a i grada/opštine.

Mreža predstavlja značajan instrument komunikacije kada je u pitanju uspostavljanje bliskog kontakta Saveza sa članicama (opštinama i gradovima).


Lista lokalnih povjerenika SOGRS

 

 

Aktuelnosti:

Održana Konferencija lokalnih povjerenika, oktobar 2015.

Održane regionalne radionice sa lokalnim povjerenicima Saveza

Prezentacije sa regionalnih radionica sa lokalnim povjerenicima Saveza


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA