Mreža lokalnih povjerenika

mrezalpovU cilju unapređenja saradnje sa članicama i pravovremenog informisanja opština i gradova u Republici Srpskoj, Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) oformio je mrežu lokalnih povjerenika.

Formiranje mreže poteklo je od inicijative SOGRS-a da svaki grad i opština u Republici Srpskoj imenuje po jednu osobu koja bi obavljala poslove lokalnog povjerenika. SOGRS se obratio gradonačelnicima / načelnicima opština da delegiraju osobu koja će biti spona između SOGRS-a i grada/opštine. Mreža ima 63 člana koji imaju ulogu da obavljaju komunikaciju i koordinaciju između svog grada/opštine i SOGRS-a.

Lokalni povjerenik je osoba zaposlena u jedinici lokalne samouprave i njena/njegova je uloga da u svojstvu oficira za vezu obavlja koordinaciju i komunikaciјu izmedju SOGRS-a i grada/opštine.

Mreža predstavlja značajan instrument komunikacije kada je u pitanju uspostavljanje bliskog kontakta Saveza sa članicama (opštinama i gradovima).


Lista lokalnih povjerenika SOGRS

 

 

Aktuelnosti:

Održana Konferencija lokalnih povjerenika, oktobar 2015.

Održane regionalne radionice sa lokalnim povjerenicima Saveza

Prezentacije sa regionalnih radionica sa lokalnim povjerenicima Saveza