LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Telefonske_konsultacije

mail-FHD

faq

Brošura MFSA

MFSA-Booklet-Front 

Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Finansijsko savjetovanje

Finansijsko savjetovanje (Finansijski Help-desk) je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske uspostavljena 2010. godine  uz podršku  Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA). Ova usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena je prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i građanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

Finansijsko savjetovanje podrazumijeva pružanje konsultacija iz oblasti finansija,  odgovore na pitanja sa kojima se opštinske/gradske  uprave susreću u svom radu  i razmjenu najboljih praksi primijenjenih u određenoj oblasti lokalnih finansija.

Pitanja možete postavljati putem telefona, faxa, mailom ili poštom,  ili online putem Skype-a.  Rok za pružanje odgovora je tri radna dana.

U okviru finansijskog savjetovanja na raspolaganju su Vam propisi iz oblasti finansija, modeli akata, korisni linkovi i publikacije koje mogu biti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da se radi o veoma širokoj oblasti djelovanja, za uspješno funkcionisanje finansijskog savjetovanja veoma nam je bitna podrška stručnjaka iz samih jedinica lokalne samouprave, a u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja odgovora na pitanja članica.


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA