Finansijsko savjetovanje

Finansijsko savjetovanje (Finansijski Help-desk) je usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske uspostavljena 2010. godine  uz podršku  Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA). Ova usluga Saveza opština i gradova Republike Srpske namijenjena je prvenstveno opštinama i gradovima, članicama Saveza opština i gradova RS, a onda i građanima kao krajnjim korisnicima usluga jedinica lokalne samouprave.

Finansijsko savjetovanje podrazumijeva pružanje konsultacija iz oblasti finansija,  odgovore na pitanja sa kojima se opštinske/gradske  uprave susreću u svom radu  i razmjenu najboljih praksi primijenjenih u određenoj oblasti lokalnih finansija.

Pitanja možete postavljati putem telefona, faxa, mailom ili poštom,  ili online putem Skype-a.  Rok za pružanje odgovora je tri radna dana.

U okviru finansijskog savjetovanja na raspolaganju su Vam propisi iz oblasti finansija, modeli akata, korisni linkovi i publikacije koje mogu biti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da se radi o veoma širokoj oblasti djelovanja, za uspješno funkcionisanje finansijskog savjetovanja veoma nam je bitna podrška stručnjaka iz samih jedinica lokalne samouprave, a u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja odgovora na pitanja članica.