СЈЕДИШТЕ САВЕЗА У БИЈЕЉИНИ
Ул. Потпоручника Смајића бр. 18
76300 Бијељина
Тел +387(0)55 220 270 
Фах +387(0)55 211 885
email info@alvrs.com

 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА У БАЊА ЛУЦИ
Ул. Првог Крајишког корпуса бр. 13
78000 Бања Лука
Тел +387(0)51 322 670
Фах +387(0)51 327 010 
                                  

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕЗА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Ул. Стефана Немање бр. 4
71123 Источно Ново Сарајево
Тел +387(0)57 490 014 
Фах +387(0)57 490 014