Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД 2) финансира Европска унија, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) на територији Западног Балкана: у Албанији, Босни и Херцеговини (БиХ), Црној Гори, Косову* Сјеверној Македонији и Србији. РеЛОаД је започео другу фазу имплементације 1. јануара 2021. године и током наредне 4 године циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану кроз оснаживање цивилног друштва и младих да активно учествују у доношењу одлука, те унапређење потицајног правног и финансијског окружења за организације цивилног друштва (ОЦД).
 
Укупна вриједност пројекта је 15,06 милиона УСД, а финансира га већински Еуропска унија, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). Вриједност пројектне компоненте у БиХ је 4,40 милиона УСД. РеЛОаД 2 у БиХ ће укључити минимално 12 јединица локалне самоуправе (ЈЛС).
 
Позивају се ЈЛС које су учествовале у претходној фази РеЛОаД пројекта или једној од фаза пројекта Јачање локалне демократије (ЛОД пројекат) да изразе интерес за учествовање у пројекту. У оквиру овог директног позива ће бити одабрано минимално 7 партнерских ЈЛС којима ће бити пружена подршка у даљем развоју транспарентних механизама за расподјелу средстава за финансирање пројеката цивилног друштва.
 
Подношење пријава и рокови
 
Критерији за пријаву и одабир ЈЛС описани су у Смјерницама за подносиоце пријава које су, уз осталу пријавну документацију, објављене на сљедећем линку: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=76360 Позив је отворен у периоду од 15. марта 2021. године до 12. априла 2021. године.
 
Информативне сесије о јавном позиву ће се одржати путем ЗООМ платформе 23. марта, 30. марта и 06. априла 2021. године, а додатне информације за ове сесије ће бити објављене на горе наведеним wеб страницама.
 
Пријавни образац и сва остала захтијевана документација треба бити достављена у једном штампаном примјерку и у електронској форми (УСБ) путем препоручене поште или лично најкасније до 12.априла 2021. године до 17:00 сати, на сљедећу адресу:
 
УНДП БиХ
 
За: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану - РеЛОаД
 
Зграда Уједињених нација
 
Змаја од Босне бб
 
71000 Сарајево
 
Босна и Херцеговина
 
Пријаве за учешће поднесене на друге начине (нпр. факс или емаил) неће бити узете у разматрање. Пријаве које стижу поштом, требају имати поштански жиг који указује да је пријава послана у оквиру наведеног рока. За додатне информације и појашњења молимо вас да захтјеве упутите електронском поштом: registry.ba@undp.org  Одговори на питања ће вам бити достављени у писаној форми у року од три радна дана након пријема упита.
 
____________________________________________________________
 
* За Еуропску унију, ово именовање не доводи у питање став о статусу и у складу је с УНСЦР 1244/1999 и Мишљењем ИЦЈ-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватит ће се у контексту УН-ове Резолуције 1244/1999