У оквиру провођења пројекта "Регионална сарадња за бољу социјалну инклузију на локалном нивоу" одржана је Прва радионица јачања капацитета и размјене искустава у оквиру Кластера учења на тему Дневних центара и Мобилних теренских тимова,  17. и 18. јуна 2024.године у Бањалуци у Хотелу Јелена.
Радионица је трајала два дана и имала је за циљ успостављање Кластера учења којег чине представници јединица локалне самоуправе-општина и градова и Центара за социјални рад из Бијељине, Добоја, Прњавора, Зворника, Шипова, Новог Града, Калиновика,Источног Ново Сарајева и Руда. Циљ оснивања Кластера је да оријентише чланове Кластера учења, да размјени добре праксе и искуства, као и да пружи допринос за развој концепата за успостављање Дневних центара и мобилних тимови  и увођење модела Акционог плана.
Радионица размјене искустава истакла је неопходност управљања социјалним услугама заснованим на доказима пружањем искустава o спроведеним активностима социјалног мапирања у пилот локалним самоуправама у пројектима СоРи2 и СоРи3.
Након одржане радионице, слиједи период израде Концепата у оквиру којих ће општине и градови предложити унапређење услуга за рањиве категорије са подручја њихове локалне заједнице.