Улога и значај веб сајта у локалним заједницама била је тема семинара одржаног у Бања Луци 25.фебруара 2022.године за представнике општина Источни Дрвар,Источни Мостар, Купрес и Крупа на Уни, чији организатор је Савез општина и градова Републике Српске.
О важности покретања општинског сајта, комуникацији, транспарентности  промоцији, говорио је Вук Вучетић, доктор комуниколошких наука. Кораци које је потребно предузети за организацију интернет презентације. С обзиром да данас живимо у ери различитихи комуникационих технологија, један од најважнијих начина комуникације је путем дигиталних платформи.  У том смислу локалне заједнице треба да се прилагоде новом дигиталном окружењу, и да организују своју комуникацију са локалним становништвом путем различитих дигиталних платформи.
О значају комуникације са медијима путем различитих комуникационих алата, говорио је Александар Црквењаш, шеф ИТ центра РТРС-а у Источном Сарајеву. Представљени су практични примјери рада неких других локалних заједница, које на проактиван начин користе предности дигиталних платформи.