Отвореност и транспарентност у креирању и имплементацији политика кључни су елементи за добро управљање на локалном нивоу. Кроз различите механизме, транспарентност и одговорност помажу да се створе неопходни услови како би локалне власти биле одговорне ка својим грађанима и како би грађани разумјели и процијенили одлуке које власти доносе у њихово име и на тај начин осигурали своје учешће у процесу доношења одлука.
У Бијељини, у Етно селу Станишићи у периоду од 19 - 20.јула 2022.године одржан је Други састанак Платформе за размјену у организацији Савјета Европе у БиХ са циљем развијања капацитета представника/ца 23 локалне власти у областима подстицања отворене, транспарентне и инклузивне локалне самоуправе.
Састанак је био прилика (градо)начелницима, предсједницима локалних вијећа/скупштина и представницима локалне администрације да унаприједе своје знање о принципима и стандардима отворене власти и проактивне транспарентности као међусекторских фактора за побољшано креирање политика. На овом састанку учесници/е су упознати са добрим локалним и европским праксама у поступцима јавних набавки, антикорупцијским механизмима, значају отворених података и његовању инклузивности као предуслова за веће повјерење грађана те бољи квалитет одлука.
Учесници/е су такође кроз рад у групама дали своје приједлоге о могућим правцима дјеловања који би побољшали отвореност и транспарентност у њиховим заједницама.
Овај догађај организован је у оквиру пројекта „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини“ којег спроводи Конгрес локалних и регионалних власти у склопу Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину 2022.-2025.