Сваке године у периоду од 16. до 22. септембра одржава се, Европска недеља мобилности, манифестација чији је оснивач и покровитељ Европска комисија. Ова манифестација има за циљ да фаворизује немоторизоване видове превоза у градовима у односу на аутомобилски саобраћај који користи фосилна горива, а све у циљу унапријеђења квалитета животне средине у урбаним срединама. Кампања се спроводи од 2002. године, а прошле године готово 3000 градова из 50 држава Европе и свијета обележило је ову манифестацију. 
 
Општине и градови се снажно охрабрују да ову недељу искористе за тестирање нових мјера у саобраћају уз добијање повратних реакција од јавности. То је, такође, одлична прилика да се локалне заинтересоване стране удруже и дискутују о различитим аспектима мобилности и квалитету ваздуха, да потраже иновативна рјешења за смањење коришћења аутомобила, да испробају нова технолошка и планска решења. Кампања даје грађанима прилику да истраже нове могућности за коришћење улица и да експериментишу са практичним рјешењима која доприносе решавању значајних питања за градове, попут загађења ваздуха. 
 
Позивамо вас да се придружите Регионалној конференцији за медије Европске седмице мобилности (онлине) 15. септембар 2022.  од 11:00 до12:45). 
 
Кључни циљеви ове радионице:          
 
-Кратка презентација о ЕМW-у медијима (кампања, постигнути резултати, преглед мјера и сл).  
 
-Презентација закључака медијима са радионице Медији о комуникацији о одрживој урбаној мобилности 
 
-Најава за медије о активностима ЕМW-а из земаља Западног Балкана  
 
-Конференција за медије – Питања и одговори 
 
Активност се проводи у дијелу компонента „Промовисање регионалне размјене о имплементацији планова одрживе урбане мобилности у земљама Западног Балкана“ у оквиру Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Еуропу – Енергија, транспорт и заштита климе (ОРФ-ЕТЦ) има за циљ подржати градове у Југоисточној Еуропи (ЈИЕ) у јачању капацитета локалних самоуправа за имплементацију мјера одрживе мобилности. Компонента се односи на три нивоа. Пријенос знања о добрим праксама и искуствима земаља ЕУ у имплементацији Планова одрживе урбане мобилности (СУМП) одвија се путем постојеће регионалне мреже (нпр. ЦИВИНЕТ Хрватска-Словенија-ЈИЕ). На националном нивоу ће се ојачати капацитети савеза општина како би се опћине могле боље савјетовати о развоју и имплементацији СУМП-а. Компонента на локалном нивоу подржава одабране ЈЛС у изградњи организационих и техничких капацитета, који су предуслов за успјешну имплементацију СУМП-а.