Савјет Европе наставља оснаживати грађане БиХ да учествују у локалном доношењу одлука! Рафаел Бенитез, у име Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе потписао је  Меморандум о сарадњи са  Ацом Пантићем, генералним секретаром Савеза општина и градова Републике Српске и Весном Трављанин директорицом Савеза опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине. Меморандумом се дефинишу оквирни стратешки правци дјеловања сарадње између страна потписница.
Меморандум о сарадњи је потписан у оквиру одржавања Конференције „Демократска обнова: иновирање путем делиберативне демократије“, која је одржана 20. и 21. 9.2022. године у Мостару. Конференција је окупила представнике локалних власти, начелнике и предсједнике скупштина широм Босне и Херцеговине и других дијелова Европе.
Учесници су дискутовали о кључним трендовима заједничког управљања између локалних власти и грађана и иновирања у доношењу одлука, као и о додатној вриједности делиберативне демократије у временима вишеструких изазова. Кроз примјере добрих пракси из Болоње (Италија), Брисел и Остбелгиен (Белгија), Гдањск (Пољска), Ирска, Истанбул (Турска), Мостар (Босна и Херцеговина), Сјеверна Ирска (Уједињено Краљевство) и Париз (Француска), учесници су имали прилику расправити о корацима након организације делиберативног процеса и њеној институционализацији, те о јачању грађана, укључујући представнике мање заступљених група.
На првом састанку Управног одбора пројекта „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини“, представљени резултати досадашњег рада и стратешке смјернице до краја 2022. године с циљем осигурања успјешне имплементације и транспарентности пројекта. Управни одбор пројекта чине представници Савјета Европе, Министарства правде Босне и Херцеговине, Савеза опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, Савеза општина и градова Републике Српске и Града Мостара.
Ова конференција je организoвана у оквиру пројекта „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини“ којег спроводи Конгрес локалних и регионалних власти а у склопу Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину 2022.-2025. Пројекат има за циљ побољшати квалитет локалне демократије и створити могућности за грађане да се укључе у иновативне партиципативне процесе у Мостару и другдје у Босни и Херцеговини. Такође, промовише нове демократске приступе, отворену власт, јавну етику, транспарентно и инклузивно креирање локалне политике у земљи.