Представници Савеза општина и градова Републике Српске узели су учешће на свечаној конференцији, поводом отварања Интеррег VI-А ИПА програма 2021.-2027.: Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора, која је одржана 12. децембра. 2022. године у Загребу. Конференцију су организовали Министарство регионалнога развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске у улози Управљачког тијела у сарадњи са Националним тијелима Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.
У периоду 2021 - 2027. за прекограничну сарадњу између Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе на располагању ће бити 117 милиона евра гранта из фондова ЕУ. То је двоструко више у односу на исти Програм у периоду 2014 - 2020., наглашено је на конференцији.
Такође су представљена досадашња постигнућа Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014 - 2020., искуства корисника са терена, као и могућности програма у буџетском периоду 2021 - 2027.
Након представљања програма, представљени су и први позиви на доставу пројектних приједлога чије се објаве очекују у првој четвртини 2023. године.