Хотел Кардијал у Теслићу 8. јуна 2023. године, био је мјесто одржавања конференције на тему  „Утицај процеса ЕУ интеграција на јединице локалне самоуправе - могућности и изазови“ који заједнички организују Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине.
Циљ конференције је био презентовати значај и утицај ЕУ интеграција на локалне заједнице, те указати на прилике и изазове са којима се јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини сусрећу у својим настојањима да се што боље припреме за ове процесе. Значај ове теме је посебно наглашен дод‌јељивањем кандидатског статуса Босни и Херцеговини 15. децембра 2022. године. 
На самом почетку присутне су поздравили генерални секретар Савеза општина и градова Републике Српске господин Ацо Пантић, у име директора Савеза опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине госпође Весне Трављанин, обратио се господин Хазим Окановић као и програм менаџер Амбасаде Краљевине Шведске господин Марио Вигњевић.
У оквиру конференције су одржана три панела. Господин Стефано Ellero, шеф кооперације у Делегацији ЕУ у БиХ, присутнима је говорио о теми могућностима и изазовима у процесу ЕУ интеграција за локалне самоуправе говорио, те је истакао како је прилагођавање закона и политика законима и политикама Европске уније, подстицај за побољшање живота на локалном нивоу. Господин Келменд Зајази, извршни директор Мреже асоцијација локалних власти Југоисточне Европе, истакао је како локалне власти имају велику улогу јер се 70 посто ЕУ регулатива и легислативе  имплементирају на локалном нивоу.
Истакнуто је како су савези општина и градова у протеклом периоду покренули низ активности на јачању капацитета локалних заједница за процеса ЕУ интеграција. Покренута је и иницијатива за успостављање Револвинг фонда који би био на услузи општинама и градовима за предфинансирање пројеката Европске уније.
Појашњено је како савези општина и градова планирају да у наредном периоду интензивирају сарадњу  са вишим нивоима власти и на тај начин боље припремити њихове чланице за сам процес ЕУ интеграција, како за прилике тако и за обавезе који их очекују у том процесу.
Закључено је како је неопходно успостављање Револвинг фонда за предфинансирање локалних самоуправа приликом аплицирања на ЕУ фондове, као и наставак обука у сарадњи са ресорним министарствима. Осим тога, закључено је како ће се путем савеза општина и градова настојати доћи до партнера за пројекте односно базе партнерстава по темама.
Указано је како су потребни мање захтјевни пројекти за апликанте (конкретнији) и усклађенији са потребама јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини а неки од примјера су ЕУ 4 мунис у Албанији i Exchange програм у Србији.
Такође је закључено како је неопходно успостављање партнерстава као и укључење грађана у доношење одлука у циљу артикулисања потреба јединица локалне самоуправе. Истакнута је важност укључења локалних заједница у фазу програмирања ЕУ фондова како би били релевантни и усклађени са потребама грађана.
Ова активност се проводи у склопу пројекта “Јачање савеза општина и градова у БиХ” којег имплементирају Савез општина и градова Републике Српске и Савез опћина и градова Федерације БиХ заједно са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона-САЛАР , а уз подршку влада Шведске и Швајцарске.

Kandidatski status BiH – prilika za lokalne zajednice - princip.news