У циљу вашег ефикаснијег учешћа у коришћењу расположивих фондова ЕУ, Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је у сарадњи са Савезом општина и градова израдило Водич за финансијске инструменте ЕУ 2021-2027 који вам достављамо у прилогу.
 
Такође, Водич за финансијске инструменте ЕУ 2021-2027 доступан је ОВДЈЕ.