Замјеница омбудсмана за дјецу Јованка Вуковић посјетила је Савез општина и градова Републике Српске у циљу упознавања са радом и активностима институције.
У разговору са генералним секретаром договорени су потенцијални видови сарадње у области социјалних права те укључивање у рад Одбора за социјалну заштиту савеза општина и градова Републике Српске.