Савез општина и градова Републике Српске, са сједиштем у Бијељини основан је 1998. године. СОГРС је самостално, нестраначко, непрофитно, национално удружење од јавног интереса, у које се добровољно удружују општине и градови ради међусобне сарадње, размјене искустава и заједничког дјеловања, а у циљу остваривања заједничких интереса утврђених статутом СОГРС, законом и другим актима. СОГРС заступа интересе својих чланица пред вишим органима власти, другим органима и организацијама, у Републици Српској, али и у иностранству.

Чланство у СОГРС је добровољно и чланови СОГРС су све јединице локалне самоуправе у Републици Српској. Према одлуци Министарства управе и локалне самоуправе, СОГРС је удружење од јавног интереса, јер његово дјеловање и садржај програма рада, сходно одредби чл. 8. и 9. Статута, превазилази интересе чланица и намијењен је интересу јавности, у складу са законом.

Правни основ за оснивање СОГРС је Закон о локалној самоуправи, којим је регулисано да се јединице локалне самоуправе могу удруживати у Савез општина и градова Републике Српске, ради унапређивања и заштите њихових заједничких интереса, као и да СОГРС може приступити међународним удружењима локалних власти и сарађивати са одговарајућим удружењима локалних власти у Федерацији БиХ и у иностранству, у складу са законом. Измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи из 2013. године, СОГРС су дате и ингеренције које у почетку није имао, односно: „Органи републичке управе дужни су да у поступку израде закона и других општих аката којима се уређују положај, права и обавезе локалне самоуправе, нацрте, односно приједлоге закона и других општих аката доставе Савезу општина и градова Републике Српске и органима јединица локалне самоуправе на изјашњење.“

Сарадња СОГРС и виших нивоа власти у Републици Српској огледа се у сарадњи са Владом Републике Српске, са којом СОГРС има потписан Меморандум о сарадњи, односно са министарствима, Народном скупштином Републике Српске и њеним одборима, као и другим републичким органима, организацијама и институцијама. СОГРС има закључене меморандуме, односно споразуме о сарадњи са Пореском управом Републике Српске, Привредном комором Републике Српске, Фондом за заштиту животне средине Републике Српске, као и са Сталном конференцијом градова и општина Србије. СОГРС остварује тијесну и континуирану сарадњу са Савезом опћина и градова Федерације БиХ. Коначно, СОГРС је члан признатих међународних организација, као што су Савјет европских општина и региона (CEMR), Уједињени градови и локалне власти (UCLG), те Мрежа асоцијација локалних власти Југоисточне Европе (NALAS).