Процес европских интеграција у којем се налази Босна и Херцеговина и статус потенцијалног кандидата подразумијева сложеност и активно учешће свих релевантних нивоа власти унутар једне државе, њихову међусобну сарадњу и партнерство. Свјесни обавеза Босне и Херцеговине у предстојећем процесу придруживања Европској унији, као и чињенице да се више од 60% ЕУ легислативе спроводи на регионалном и локалном нивоу, од стратешког је значаја за јединице локалне самоуправе да се на што бољи и квалитетнији начин припреме за ове процесе.

У вези с тим, СОГРС ће активно радити на активностима подизања свијести запослених у јединицама локалне самоуправе и грађана о процесу придруживања, као и свим предстојећим обавезама за јединице локалне самоуправе.

Локалне власти морају повећати квалитет услуга грађанима ради постизања одрживог друштвено-економског развоја. Зато је неопходно искористити могућности које пружа учешће у ЕУ програмима и фондовима. Имајући у виду значај уважавања развојних приоритета локалних власти при програмирању ЕУ средстава, СОГРС ће у сарадњи са СГОФБиХ активно заступати снажније укључивање оба савеза и локалних власти у процес програмирања ЕУ средстава. Такође, СОГРС ће активно радити на унапређивању капацитета локалних власти за ефикасно коришћење фондова и учешће у програмима ЕУ релевантним за локалне самоуправе.

Такође, локалне власти морају да реформишу своју администрацију да би могле да примијене ЕУ стандарде који су имплементирани у законе и друге прописе који транспонују правне тековине ЕУ. У том смислу, СОГРС ће пружати подршку припремама локалних власти за обавезе које их чекају на путу европских интеграција кроз изградњу и јачање капацитета за примјену прописа усклађених са прописима ЕУ.

Имајући у виду чињеницу да је област међународне сарадње битна за јединице локалне самоуправе, СОГРС ће наставити да пружа подршку чланицама у области међународне сарадње и оствариваће континуирану сарадњу са међународним организацијама, посебно у дисеминацији добрих пракси и информација о могућностима сарадње у региону и на територији Европске уније.

СОГРС ће посебно активно сарађивати са међународним и ЕУ организацијама (као што су: Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, Комитет региона Европске уније, Савез региона и општина Европе – CEMR, и друге организације које окупљају представнике локалних власти), мрежама локалних власти на регионалном нивоу (NALAS) и са асоцијацијама локалних власти у другим земљама, посебно из најближег окружења.

СОГРС ће настојати да обезбиједи ширење добрих пракси и информисање јединица локалне самоуправе о могућностима сарадње са јединицама локалне самоуправе из региона и земаља Европске уније и дати подршку већој сарадњи чланства са релевантним међународним и ЕУ организацијама и јединицама локалне самоуправе из других земаља (посебно кроз прекограничну сарадњу и братимљења).