77.сједница (тематска) Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске ће се одржати 25.11.2022.године у Бијељини, са почетком у 11
сати, у просторијама Савеза општина и градова Републике Српске.
Централна тема сједнице је „Финансирање јединица локалне самоуправе“, која се одржава на основу закључка Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, са сједнице одржане 30.03.2022.године, да се у оквиру Плана рада Савеза за 2022.годину планира и одржавање тематских сједница.