6.јуна 2023.године са почетком у 13:00 часова одржаће се 3. састанак Одбора за финансије и јавну имовину
Савеза општина и градова Републике Српске.