У Неуму ће се 31. маја 2023. године одржати заједничка сједница Предсједништва Савеза опшина и градова Републике Српске и Предсједништва Скупштине Савеза општина и градова Федерације БиХ уз подршку Савјета Европе.

На сједници ће се окупити начелници и градоначелници - чланови предсједништава, руководства савеза те чланови Конгреса локалних и регионалних власти.

Планиран је разговор о приоритетима и изазовима с којима се сусрећу локалне власти, заједничком раду двају савеза у земљи и сарадњи с Конгресом локалних и регионалних власти, постављајући темеље за јачање заговарања и заједничких напора у циљу јачања локалне демократије.

Теме које ће бити на плану расправе су:
- кандидатски статус БиХ за чланство у Европску унију,
- хармонизација домаћег законодавства са прописима ЕУ,
- значај заједничких пројеката Савез општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације БиХ,
- улога и значај Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе с посебним освртом на БиХ,  
- унапређење сарадње Конгреса и два савеза,
- даље планирање активности Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе,
- наглашавање обавеза поштовања Европске повеље о локалној самоуправи,
- дијељење искустава и позитивних пракси & Европска повеља о локалној самоуправи.

Овај догађај организује се у оквиру пројекта „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини“ којег спроводи Конгрес локалних и регионалних власти у склопу Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину 2022.-2025. Пројекат има за циљ побољшати квалитет локалне демократије и створити могућности за грађане да се укључе у иновативне партиципативне процесе у у Босни и Херцеговини. Такође, промовише нове демократске приступе, отворену власт, јавну етику, транспарентно и инклузивно креирање локалне политике у земљи.