79.сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске ће се одржати дана 23.03.2023.г. са почетком у 11 часова у просторијама Савеза општина и градова Републике Српске у Бијељини.