Отворен  је Јавни позив за кантоне и јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини за подношење пријава за учешће у имплементацији Програма „Оквир за реализацију Циљева одрживог развоја као темељ за одржив и инклузиван раст у Босни и Херцеговини“ (СДГ2БиХ). СДГ2БиХ финансира Влада Шведске а имплементира УНДП у партнерству са УНИЦЕФ-ом и УНWОМЕН у БиХ, уз координацију уреда Резидентне координаторице УН-а.
Циљ овог позива је одабир до 8 ЈЛС и 3 кантона којима ће се пружити подршка у:
- Процесу локализације и операционализације Циљева одрживог развоја кроз системску имплементацију стратегија развоја кантона и ЈЛС;
- Развоју и припреми документације за стратешке пројекте који доприносе остваривању Циљева одрживог развоја;
- Припреми и имплементацији развојних пројеката.
 
Позив је намијењен ЈЛС и кантонима који имају успостављен функционалан систем управљања развојем, остварују значајне развојне резултате, воде рачуна о најугроженијим групама становништва те желе постати истински лидери у провођењу Циљева одрживог развоја. Смјернице за подносиоце пријава, додатне информације, као и све материјале Јавног позива, можете пронаћи на wеб адресу:
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96507