Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) упућује позив тренерима и консултантима из Босне и Херцеговине (БиХ) за подношење пријаве за учешће у програму тренинга тренера из области израде стратешких докумената у Републици Српској (РС).
Успјешно завршен тренинг програм ће бити предуслов за пријављивање на јавне огласе АДУ РС и МУЛС РС за пружање тренерских услуга, те тренерских и консултантских услуга из области израде стратешких докумената у РС, које организује ILDP директно или у сарадњи са партнерским институцијама у РС.
Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) је заједнички пројекат Владе Швајцарске и UNDP-a који има за циљ оснажити локални развој кроз увођење системског приступа стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању (евалуацији) реализације развојних планова, те хармонизацији система планирања на локалном нивоу са оним на вишим нивоима власти.
https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/poziv-trenerima-i-konsultantima-iz-bosne-i-hercegovine-za-uestvo.html