У оквиру регионалног пројекта Социјална права за рањиве групе (СоРи 2), Њемачко друштво за техничку подршку и сарадњу-ГиЗ у сарадњи са савезима општина и градова Републике Српске и Федерације БиХ  организовао је Радионицу на тему „Презентације резултата социјалног мапирања ЛНОБ група“. Ове године конференција је организована у хибридном формату, што значи да се први дио програма састојао од националне радионице (уживо) која је одржана у Сарајеву 23.11.2021, док је друга регионална конференција одржана у онлине формату у периоду од 01 до 02.12.2021.
ГИЗ је препознао важност локално прикупљених података о „групама које су изостављене“ (ЛНОБ) у контексту израде националних политика заснованих на ЛНОБ принципу и у складу са Агендом 2030. Стога је радионица послужила као прилика да из прве руке добије увид стручњака који су примијенили ЛНОБ методологију социјалног мапирања у двије пилот општине у БиХ (Бијељина и Јајце). Неке препоруке дате у извјештајима ЛНОБ социјалног мапирања указују на потребу системских рјешења, која захтијевају вертикалну координацију између институција на локалном и националном нивоу. Стога је општи циљ ове радионице био повезивање релевантних институција на локалном, кантоналном, ентитетском и националном нивоу ради боље координације и размјене информација када су у питању подаци о „групама које су изостављене“ и на тај начин допринијети убрзаном напретку за ове групе у складу са релевантним циљевима одрживог развоја. Закључци произашли из радионице  представљени су на регионалној Конференцији 1.-2.децембра на којој су  присуствовале све институције релевантне у области људских права и Агенде 2030.