Првог и другог децембра 2021.године путем онлајн платформе одржана је Регионална конференција на тему "Израда политика заснованих на доказима на локалном и националном ниову на основу социјалног мапирања. 
На овом догађају учествовали су сви савези општина и градова из југоисточне Европе који су партнери на пројекту "Социјална права рањивих група"-СОРИ 2 који финансира ГИЗ -Њемачко друштво за техничку помоћ и сарадњу а имплементира га НАЛАС са својим члановима-удружењима локалних власти.
Конференција је била прилика да се презентују резултати социјалног мапирања у земљама регије уз присуство  релевантних представника као и потреба о рамјени података између локалног и ентитетског/државног нивоа.
Закључци и смјернице са овог скупа, као одреднице за будуће процесе, даће значајан допринос у даљњем раду, заједничком креирању планова и сарадњи, како на локалном, тако и на регионалном нивоу.