Поводом објављеног Kонкурса „Живот је у локалној заједници“ за најбољи медијски прилог о пракси у локалној самоуправи,
Савез општина и градова Републике Српске организовао је Инфо Дан за представнике медија, дана 31.августа (четвртак) са почетком у 9.30 часова у просторијама СОГРС у Бијељини.
Инфо Дан (радни доручак са новинарима) је послужио као прилика да разговарамо о темама конкурса и уједно истакнемо важност и улогу медија када је у питању извјештавања о темама из рада локалне самоуправе а све циљем побољшања квалитета услуга које пружају грађанима.

ТЕКСТ КОНКУРСА
Савез општина и градова Републике Српске расписује конкурс „Живот је у локалној заједници“ за најбољи медијски прилог о пракси у локалној самоуправи.
Конкурс је је отворен од 8.маја до 8. октобра 2023.године за новинаре локалних,регионалних или националних медија са подручја Републике Српске.
Теме конкурса су заштита животе средине, родна равноправност,унапређење положаја рањивих група на локалном нивоу, привлачење инвестиција на локалном нивоу и укључивање грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу.
Расписивањем конкурса Савез жели да истакне важност и улогу локалних власти у овим областима, ради побољшања квалитета услуга које пружају грађанима.
Оцјену о најбољим медијским прилозима донијеће независни жири, који чине искусни уредници и новинари водећих редакција.
Ауторима најбољих медијских прилога биће додјељене награде.
Награђени прилози биће представљени на финалном скупу током октобра/новембра мјесеца 2023.године.
Предмет оцјењивања биће прилози објављени у периоду трајања конкурса.
Медијске прилоге потребно је послати на адресу Савеза, Служба за информисање, ул.Потпоручника Смајића 18/III, 76300 Бијељина.

https://www.rtv-kd.com/mediji-pospjesuju-promjene-na-bolje/?fbclid=IwAR3xAqfQT7SbKliMhJYfSRuEIGRjs8sFDhYqgRfmbkaMPi9r0_254aMETeg