У Бијељини је 5.септембра 2023. године одржана припремна радионица за провођење социјалног мапирања према LNOB методологији на подручју града Зворник и града Прњавор. Припеме подразмијевају израду Концепта и Акционог плана који ће бити израђени са представницима градских управа, центара за социјални рад и организација цивилног друштва.
LNOB методологија социјалног мапирања је метод који се користи за прикупљање података о потребама различитих циљних група (људи у неповољном положају) и утврђивање доступности социо-економских ресурса у заједници
Социјално мапирање се сматра основом за идентификацију локалних политика, мјера и услуга социјалне заштите засноване на доказима.
LNOB (Leave no one behind) принцип који гласи да нико не смије бити запостављен, послужиће као основа за поновно усклађивање локалних политика социјалне заштите (акциони план, програм, стратешки план) општине са Агендом 2030 и SDG.