Савез општина и градова Републике Српске организовао је обуку одборника у општини Угљевик 10.децембра 2021.године на тему „Транспарентне расподјеле буџетских средстава организацијама цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе“.
Циљеви данашње обуке су препознавање улоге организација цивилног друштва и њихов конкретан допринос у локалном развоју, препознавање предности транспарентног финансирања  организација цивилног друштва из општинског буџета као и препознавање улоге општинских скупштина и властите улоге у планирању и додјели средстава организација цивилног друштва.
Презентоване су активности у општини Угљевик у оквиру пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану РеЛОаД 2. Пројекат ће унаприједити сарадњу између локалних власти и организација цивилног друштва и ојачати капацитете свих релевантних актера да се активно укључе у развој партнерстава. Пројекат ће радити на увођењу и одрживости транспарентног, развојно оријентисаног пројектног приступа финансирању организација цивилног друштва из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са локалним стратегијама развоја. Поред обуке одборника вршиће се едукација службеника као и представника организација цивилног друштва са подручја општине за писање пројектних приједлога.
Данашњој обуци присуствовао је 21 учесник од чега 12 одборника општине Угљевик. Извођач обуке био је Бојан Ћурић, из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – РеЛОаД 2, финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).