У градској управи Града Источно Сарајево, 4.марта 2022.год., у циљу детаљнијег информисања о начинима на које се средства из општинских и градских буџета могу транспарентно додељивати и промовисања ЛОД методологије, као скупа алата и процедура развијених за ту сврху, Савез општина и градова Републике Српске је организовао једнодневна радионица на тему „Методологија за расподјелу грантова организацијама цивилног друштва (ЛОД методологија) и њена примјена.
 
Презентација је намијењена градским службеницима који раде на пословима сарадње са цивилним друштвом и представницима организација цивилног друштва из локалне самоуправе да обогате своја знања и вјештине у вези са принципима ЛОД методологије и њеном примјеном, препознавањем предности транспарентног финансирања ОЦД из градског буџета.
 
У другом делу радионице разговарали смо о очекивањима од примјене ЛОД методологије, могућим проблемима у примени ЛОД методологије као и о даљим активностима у граду. Одборници Града Источно Сарајево су на сједници скупштине у децембру 2021.год. усвојили ЛОД методологију као алат за транспарентну расподјелу средстава организацијама цивилног друштва и у обавези су да своје одлуке и акте ускладе са принципима ЛОД методологије. Учесници из градске управе размијенили су искуства са представницима цивилног друштва у вези са примјеном ЛОД методологије.