Савез општина и градова Републике Српске био је организатор округлог стола: „Одрживи развој неразвијених и изразито неразвијених општина у Републици Српској“, који је одржан 24.11.2022.године у сједишту Савеза у Бијељини, уз учешће 35 начелника општина из категорије неразвијених и изразито неразвијених.
Округли сто је био фокусиран на двије теме: „Индикатори демографске одрживости општина у Републици Српској“ и „Анализа могућности повећања прихода у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама“. Констатовано је да се проблеми развоја неразвијених и изразито неразвијених општина морају рјешавати насистенмски начин, доношењем одговарајући законских рјешења, оснивањем фонда за подстицај развоја неразвијених подручја, изналажењем нових извора финансирања ових општина, смањивањем обавеза у области финансирања предшколског васпитања и образовања и социјалне заштите и слично.
Закључено је такође да је потребно одржати састанак свих начелника неразвијених и изразито неразвијених општина са Предсједником Републике Српске, предсједником Владе и министром финансија, на тему унапријеђења положаја неразвијених подручја.
Начелници општина су похвалили организацију округлог стола, с приједлогом да се овакви састанци одржавају најмање једанпут годишње.