У организацији Центра за истраживачко новинарство–(CIN) и Центра за истраживање и студије (GEA) одржан је округли сто „Рад буџетских инспекција у БиХ – несклад између очекивања и реалних могућности“, (16.02.2023.г. у Бања Луци), који је окупио бројне представнике из сектора буџетских инспекција из Републике Српске и Федерације БиХ. У оквиру округлог стола учесницима је представљен кратак преглед кључних аспеката транспарентности буџета и процеса у БиХ, презентација из документа „Анализа буџетских политика и процес са аспекта транспарентности буџета у БиХ“, као и налази истраживања о улози и раду буџетских инспекција у БиХ.
Констатовано је да би буџетска инспекција требала контролисати законитост трошења јавног новца, али да она још увијек нема довољно развијене  ни материјално-техничке ни људске капацитете, као и да је неопходно установити праксу редовне израде и објевљивања годишњих извјештаја о раду буџетских инспекција ради информисања јавности.
Округли сто је одржан у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва за мониторинг јавних буџета“, који финансира Европска унија,  The Balkan Trust for Democracy i German Marshall Fund.
У раду огругл стола учествовао је и генерални секретар Савеза општина и градова Републике Српске, Ацо Пантић.