Путем електронске платформе Зоом 21.марта 2023.год. одржан је 2. састанак Одбора за финансије и јавну имовину Савеза општина и градова Републике Српске. Одбор је разматрао актуелна питања, која ће се наћи на наредној сједници Предсједништва савеза. Сједници је испред министарства финансија присуствовала госпођа Јелена Поповић, помоћник министра за макроекономску анализу и политику.

Наиме, током јануара и фебруара мјесеца на адресе јединица локалне самоуправе стигли су увећани рачуни за трошкове електричне енергије за јавну расвјету, а у исто вријеме примјетан је и пад прихода у јединицама локалне самоуправе по основу прихода од индиректних пореза. С тим у вези савез се ангажовао и прикупио и обрадио информације из 34 јединице локалне самоуправе. Сједница Предсједништва савеза заказана је за 23.03.2023.године на којој ће се између осталог наћи и тачка дневног реда „Информација о трошковима јавне расвјете и приходима од индиректних пореза за 2022.годину и јануар 2023.године“. С тим у вези Одбор је разматрао поменуту информацију и и предложио Предсједништву Савеза општина и градова Републике Српске сљедеће закључке:

Ø Да Предсједништво затражи од Министарства финансија Републике Српске да достави Савезу општина и градова информацију са подацима и разлозима досадашњег, као и очекиваног смањења прихода од индиректних пореза до краја 2023. године, у дијелу који се односи на припадајући дио за јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) у РС.
Ø Да Предсједништво затражи од Министарства финансија Републике Српске да размотри могућност да што прије ЈЛС достави прелиминарни ревидирани Документ оквирног буџета за период 2023-2025. г. , а прије званичног усвајања, како би ЈЛС могле правовремено започети припреме својих ребаланса буџета за 2023. г.
Ø Да Предсједништво затражи од Министарства финансија Републике Српске да се размотре облици додатне помоћи ЈЛС, кроз повећање Програм јавних инвестиција РС и/или на други начин, а с циљем ублажавања негативних ефеката инфлације и смањења прихода на буџете ЈЛС, са посебним акцентом на неразвијене и изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.
Ø Да Стручна служба Савеза достави ЈЛС информације везано за примјену ESCO модела провођења пројеката енергетске ефикасности и да у наредном периоду организује презентацију поменутог модела са примјерима добрих пракси из јединица локалне самоуправе у којима су пројекти по овом принципу до сада реализовани.
Ø Да се упути допис Влади Републике Српске и Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске са информацијом о укупном порасту трошкова по овом основу у 2023. години и приједлогом да се евентуално повећање цијена електричне енергије за јавну расвјету за ЈЛС убудуће уводи постепено, како са становишта рокова, тако и са становишта нивоа повећања цијена, а по узору на друге