У оквиру Пројекта унапређења ефикасности локалних услуга у БиХ (PIPLS), којег примарно финансира Шведска, а суфинансира и имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП), у сарадњи са Савезом општина и градова Републике Српске и Савезом опћина и градова Федерације Босне и Херцеговине, 23. и 24. маја одржани су округли столови на тему “Имовина јединица локалне самоуправе (ЈЛС) - презентација израђених општих аката за управљање имовином ЈЛС”.
 
На округлим столовима на Игману и у Бањој  Луци презентовани су Нацрт модела одлуке о управљању, располагању и стицању некретнина, те Нацрт модела правилника о евиденцији некретнина којима располажу ЈЛС, а који су израђени у оквиру Пројекта. На округлим столовима учествовали су представници 17 градова/општина, два Савеза, Министарства управе и локалне самоуправе РС и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС, који су имали прилику да размијене мишљења о израђеним нацртима аката те дискутују о изазовима у изради, доношењу и примјени аката о управљању имовином ЈЛС.
 
Конструктивна дискусија учесника и закључци са одржаних округлих столова ће довести до финалне израде квалитетних опћих аката који ће бити дистрибуирани свим ЈЛС, са коначним циљем успостављања потпуног регулаторног оквира и одговарајуће основе за стратешко управљање имовином ЈЛС, те идентифицирања потребе за измјенама постојећих прописа, како на нивоу ЈЛС тако и на ентитетском нивоу са циљем унапређења области управљања имовином ЈЛС.
 
Циљ трогодишњег PIPLS пројекта (2021.-2023.) је унапређење приступа кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање улагања у локалну инфраструктуру.