У оквиру пројекта Јачање капацитета савеза у БиХ, организована је посјета Удрузи градова Републике Хрватске са сједиштем у Загребу 24. и 25. јуна. Као и увијек у пријатељском расположењу представници два савеза из БиХ имали су прилику да размјене мишљења и идеје са колегама из хрватског удржења.
Циљ радне посјете је размјена знања и искустава везаних за успостваљање, прикупљање и обраду података, односно успостава базе података два савеза. Хрватска удруга преко 15 година ради са подацима везаним за општинске, односно градске финансије и има прикупљене податке почевши од 1998.године. Домаћин наше посјете Дарио Рунтић, савјетник за локалне финансије презентовао је податке, анализе као и визуализације које произлазе из објављених података. Посјета је имала за сврху идентификацију потребних и доступних података као и идентификацију институција од којих бисмо могли тражити потребне податке, а све у циљу успостављања базе података као основе за израду анализа за годишњи економски извештај.
База података у наредном периоду биће коришћена за израду Годишњег економског извјештаја савеза. Наиме, оба савеза планирају да у наредном периоду израђују годишњи економски извјештај по шведском моделу, односно моделу Шведског савеза локалних власти. Годишњи економски извјештај има за сврху  боље разумјевање стања привреде и друштва, служиће као основа за доношење одлука које утичу на локални ниво, заузимање позиција на основу поузданих података и информација. Циљани читаоци су градоначелници/начелници као креатори политика у јединицама локалне самоуправе,  односно политичари и државни службеници на националном и локалном нивоу, приватни актери, медији итд. На основу повратних информација од наших чланица идентификовати ћемо  изазове и теме које треба анализирати и  бићемо у могућности стварати кохезију и консензус међу чланицама о неопходним реформама.