Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске организовао је Конференцију „Кључни проблеми у управљању локалним финансијама из перспективе финансијске ревизије и ревизије учинка“, у Хотелу „Дрина“, у Бијељини 7.јун 2023.г.
Циљ Конференције је да помогне руководству јединица локалне самоуправе у рјешавању конкретних проблема кроз указивање на негативне примјере у пракси, како се они не би понављали и како би се унаприједили рад и резултати у области усклађености пословања и финансијског извјештавања са значајним законским и другим прописима, за шта такође има интерес и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.
„Савез општина и градова РС у сарадњи са Главном службом за ревизију  јавног сектора РС данас је организатор Конференције о кључним проблемима у управљању локалним финансијама из перспективе финансијске ревизије и ревизије учинка. Имајући у виду да је ГСРЈС РС у претходном периоду констатовала низ неправилности у управљању локалним финансијама у општинама и градовима у РС, СОГРС је организова данашњу конференције да се превентивно укаже на начине рјешавања одређених проблема у управљању финансијама. Имајући у виду да су ревизије показале да се један број неправилности континуирано понавља, СОГРС је припремио Водич везано за анализу и унапређење управљања локалним финансијама и Водич ће бити данас презентован.
Конференција је плод успјешне сарадње коју СОГРС има са Главном службом за ревизију јавног сектора дуги низ година“, изјавио је Ацо Пантић, генерални секретар СОГРС
Полазећи од чињенице да Савез општина и градова Републике Српске и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске имају потписан Меморандум о сарадњи као и чињеницу да се сарадња и узајамно уважавање одвија већ дуги низ година ова Конференција представља сљед активности које су започеле прије 15ак година.
 
СОГРС је данас организатор Конференције на тему кључних проблема у урављању локалним финансијама. Сарадња СОГРС и ГСРЈС РС траје годинама, 2020 смо потписали Меморандум о сарадњи као потврду сарадње. Главна служба за ревизију годишње направи од 20 до 22 финансијске ревизије и између 6 и 7 ревизија учинка и сви извјештаји су јавно објављени, у ревизији учинка је обухваћено од 8 до 15 јединица локалне самоуправе. Постигли смо да у року три године ревидирамо све јединице локалне самоуправе у Републици Српској. До прије пет година то није био случај. Ревизије су се одвијале сваких пет до шест година. О кључним проблемима ће говорити колега Бојић и колега Ћурић из домена финансијске ревизије. То и јесте заправо тема данашње конференције. Сви наши извјештаји су објављени јавно и они се разлику од једне до друге јединице локалне самоуправе. Захваљујем се гдину Пантићу на препознавању улоге ГСРЈС РС и проблема са којима се ЈЛС суочавају код извршавања буџета.
На питање да ли је једна негативни или извјештај са ревизијом пријавили полицији и када, рекао је :
Све негативне извјештаје прослијеђујемо Тужилаштву и оно обавља све потребне радње. Није дужно да извјештава ГСРЈС РС. Све је доступно на сајту о којим извјештајима се ради а који су достављени Тужилаштву изјевио је на крају свог излагања Јово Радукић , главни ревизор.
 
Један од предавача на Конеференцији био је и др Бојан  Ћурић, виши ревизор ГСРЈС. „Ја ћу данас превентивно не у поступку ревизију указати на неправилности са којима се најчешће сусрећемо током финансијске ревизије. Желимо указати како настају те неправилности, како да ЈЛС ојачају интерни контролни механизам, како ЈЛС да отклоне неправилности прије него ревизор дође и обави свој посао.
На питање који су то проблеми са којима се ЈЛС најчешће суочавају рекао је:
Дијелом се односе на погрешно исказивање позиција у финансијским извјештајима и ту укључујемо попис који се редовно појављује, као и неправилности када је у питању усклађеност са релевантним законима, најчешће код јавних набавки, запошљавања, обрачуна личних примања и слично“.
 
Милован Бојић, руководилац сектора за ревизију учинка презентовао је активности везане за ревизију учинка у 5 области:
  1. Управљање лијековима у домовима здравља
  2. Управљање некретнинама у ЈЛС
  3. Успјешност у превенцији малигних обољења
  4. Остваривање права у социјалној заштити
  5. Управљање водоводним системима
„Дугогодишња сарадња СОГРС и ГСРЈС РС је успјешна на обострано задовољство и СОГРС је важан партнер Главној служби за ревизију.
Конференција је прилика да ГЦРЈС РС и представници ЈЛС размјене идеје, праксе, искуства, инциијативе које ће бити у функцији бољег функционисања јавних финансија у ЈЛС.Главна служба за ревизију кроз ревизорске ангажмане директно или индиректно ревидира одређене пројекте, програме, процесе и активности који су у надлежности ЈЛС. У досадашњим ревизорским ангажманима, Главна служба је проводила ревизије из подручја која су веома битна за функционисање ЈЛС али су веома битна и за грађане у тим ЈЛС а то су ревизије комуналне дјелатности и услуге, здравствене и социјалне заштите, културе и друге..Нудимо препоруке за бољу функционалност јавних установа али истовремено обезбјеђује боље и ефикасније услуге ЈЛС.
Ревизија учинка је системска ревизија и ревидира неколико јединица локалне самоуправе које имају одређене улоге и надлежности код ревизије учинка. Утврђене  су одређене неправилности код вршење административних услуга, комуналних, здравствених и других услуга“.
Циљ Конференције био је и презентација „Водича кроз анализу кључних проблема управљања финансијама на локалном нивоу“, у коме су сумирани и побројани сви кључни налази из вишегодишњих финансијских ревизија на локалном нивоу, који је савез израдио у оквиру својих редовних активности. Једна од малобројних ЈЛС која је добила позитиван ревизорски извјештај био је и град Градишка.
Конференција је врло корисна због проблема са којима се сусрећемо, а то су извјештаји Главне службе за ревизију у смислу давање препорука за финансијски извјештај и неусклађеност. Испред града Градишка обзиром да смо добили позитиван ревизорски извјештај, могу да кажем да је  разлог тимски и предан рад на челу са граоначелником Градишке. Он даје неизмјерну подршку свим запосленима и велики акценат ставља на реализацију препорука Главне службе за ревизију. На њима смо радили и пратили законску регулативу. Ријеч је у континуираном раду да се препоруке не би понављале. Дакле, преданост и тимски рад на првом мјесту рекла је на крају свог излагања Александра Шкрбић , руководилац јединице за интерну ревизију града Градишка
 
Конференција се одржала у оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – РеЛОаД 2“, кога финансира Европска унија, а спроводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП). Циљ самог пројекта је транспарентна додјела средстава организацијама цивилног друштва из општинских и градских буџета.
„Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану је пројекат који се проводи у 6 земаља Западног Балкана и њега финансира ЕУ, а спроводи Развојни програм УН-УНДП. Фокус нашег рада и због чега смо данас овдје јесте унапређење система додјеле финансијских средстава за организације цивилног друштва из буџета општина и градова. Наша истраживања показују да су отприлике од 2 до 4% буџета општина и градова додјељује за организације цивилног друштва што су значајна средства међутим врло често се та средства не додјељују на транспарентан и јаван наћи. Због тога ми желимо да кроз вишегодишњу успјешну сарадњу са СОГРС унаприједимо овај систем да се средства за цивилно друштво додјељују на транспарентан начин и да корисници у локалним заједницама имају пуно више користи од средстава која се додјељују организацијима цивилног друштва, истакла је Селма Османагић – Аговић.
Savez opština i gradova Republike Srpske: Konferencija o ključnim problemima u upravljanju lokalnim finansijama :: Semberija INFO ::

SOGRS i Glavna služba za reviziju javnog sektora RS u Bijeljini organizovao „Konferenciju o ključnim problemima u upravljanju lokalnim finansijama iz perspektive finansijske revizije i revizije učinka“ - Dešavanja u Bijeljini (desavanjaubijeljini.com)

Predstavljen vodič za unapređenje upravljanja lokalnim finansijama /VIDEO/ | NTV Arena