Путем електронске платформе Зоом 25.октобра 2023.год. одржан је 4. састанак Одбора за финансије и јавну имовину Савеза општина и градова Републике Српске.
 
Одбор је имао само једну тачку дневног реда, односно разматрао је приједлог Правилника о нормативима и стандардима за финансирање средњих школа. Испред Министарства просвјете и културе, као предлагача правилника, сједници је присуствовала Тијана Рађевић – Дрљача и Сања Рачић. Сједници је присуствовао и господин Љубан Бајић, предсједник актива директора средњих школа града Бања Лука.
 
Министарство просвјете и културе прослиједило је Правилник савезу на коментар и с тим у вези одржана је сједница одбора на ову тему. Правилник дефинише улогу, односно средства која је неопходно да јединица локалне самоуправе обезбједи и планира у свом буџету за наредну годину. Имајући на уму да планирана средства за материјалне трошкове наставе утврђују се најмање у висини од 8%, а за стручне школе које имају сопствене радионице за практичну наставу у износу од 9% у односу на средства за бруто плате запослених у школи неопходно је било обезбиједити податке за јединице локалне самоуправе које немају те податке. Министарство је доставило поменуте податке које су прослијеђене јединицама локалне самоуправе.
 
Рок за доставу коментара на Правилник за јединице локалне самоуправе је до 27.октобра 2023.године, након чега ће савез до 30.октобра коментаре доставити Министарству просвјете и културе.