У Бијељини је одржан други састанак (6/7.07.2023.г.) Радне групе за анализу законског оквира из области комуналне полиције, коју чине представници девет министарстава, Републичка управа за инспекцијске послове, Савез општина и градова Републике Српске те четири представника јединица локалне самоуправе.
На овом састанку Радна група размотрила је приједлоге и сугестије градова и општина у вези са примјеном прописа из области комуналне полиције, посебно у вези са Законом о комуналној полицији, као и прописе земаља у окружењу: Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Хрватске којима је регулисана област комуналне полиције.
Чланови Радне групе анализирали су и друге прописе из области комуналне полиције, који су у њиховом  дјелокругу.Договорене су и активности Радне групе за наредни састанак.
Техничку и финансијску подршку у организацији састанка радне групе пружио је Савез општина и градова Републике Српске.