Конференција ка финансирању одрживог развоја одржана је  7.октобра 2022.године у Сарајеву у оквиру Седмице одрживог развоја у БиХ. Конференција је имала за циљ представљање Мапе пута за финансирање СДГ-а за БиХ и представљање добрих пракси и модела за финансирање одрживог развоја. Додатно, догађај је се фокусиран на представљање успјешних пракси и резултата из земаља које су успоставиле иновативне инструменте финансирања у областима енергије, иновација и зелене економије. Представљени су примјери из Италије, Малезије, Србије или Црне Горе. СДГ фонд и земље донатори СДГ фонда и ИНФФ фонда су позвани да учествују уживо. Догађај је промовисао рад агенције УН Wомен на оптимизацији јавне потрошње кроз родно одговорно буџетирање (ГРБ) и финансирање СДГ-а кроз панел дискусију.