У организацији Популацијског фонда Уједињених нација (UNFPA),одржана је  регионалну конференцију под називом „Изградња градова прилагођених младима у свијету од 8 милијарди људи“, од 14. до 15.новембра 2022.године у Сарајеву.
Конференција је окупила градоначелнике, начелнике општина и представнике младих из девет земаља (БиХ, Сјеверна Македонија, Јерменија, Косово* (УНСЦР 1244), Молдавија, Таџикистан, Туркменистан, Украјина, Грузија) који су на конференцији анализирали најбоље праксе и примјену најефикаснијих рјешења у оснаживању младих и изградњи отпорних градова.
Догађај је дио нове иницијативе Популацијског фонда Уједињених нација (UNFPA) – „Градови за демографску отпорност“, у партнерству са Савезом општина и градова Републике српске и Савезом опћина и градова Федерације БиХ. Иницијатива се фокусира на унапријеђење политике укључивања са тежиштем на градове, где се потенцијал сваке младе особе користи за подршку унапређењу људског капитала, демографске отпорности и постизања циљева одрживог развоја.
Конференцији су присуствовали представници Савеза општина и градова Републике Српске и јеидница локалне самоуправе.