У општини Рогатица, у сали скупштине општине 16.октобра 2023.године, Савез општина и градова Републике Српске у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе Републике Српске организовао је радионицу за четири изабране општине на тему усклађивања постојећих стратегија развоја са новим законским оквиром.
Наиме, доношењем Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској уређује се систем стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској, принципи на којима се заснива стратешко планирање и управљање развојем, институционални оквир, стратешки и имплементациони документи, извори финансирања за реализацију развојних стратешких приоритета одрживи развој и друга питања од значаја за стратешко планирање и развој управљања у Републици Српској истакла је на почетку Сања Војновић, начелник одјељења за стратешко планирање Генерални секретаријат Владе Републике Српске.
Циљ радионице је представити процедуре израде и кључне елементе стратешких докумената у Републици Српској те помоћи руководиоцима и практичарима који су ангажовани на пословима њихове израде, у томе како да квалитетно и правовремено обаве своје најважније задатке везано за израду стратешких докумената и подстакну и координирају друге у извршавању њихових обавеза и задатака у процесу израде стратешких докумената, истакла је Новка Благојевић, консултант Савеза.
Радионици су присуствовали представнци општина Рогатица, Рудо, Вишеград и Хан Пијесак. Радионица је намијењена службеницима који раде на пословима планирања, односно представницима Развојног тима који дјелују као оперативно, извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса планирања локалног развоја.
Динамика рада предвиђа да четири општине своје постојеће стратегије ускладе са новим законским оквиром до краја текуће године. На крају самог процеса биће одржан вебинар за све јединице локалне самоуправе из Републике Српске на коме ће бити презентовани резултати и активности самог процеса.