БАЊА ЛУКА-Надзорни одбора Савеза општина и градова Републике Српске одржао је своју 13.редовну сједницу. дана 01.јула 2020.године у Бања Луци, на којој су размотрени и једногласно усвојени: 1. Извјештај о извршавању права и обавеза свих органа Савеза општина и градова Републике Српске и реализацији одлука, закључака и одредаба Статута и других аката Савеза у 2019.години; 2. Извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза општина и градова Републике Српске за 2019.годину; 3. Извјештај о наплати чланарина Савеза општина и градова Републике Српске за 2019.години;4. Финансијски план Савеза општина и градова Републике Српске за 2020.годину; 5. Информација о грађевинским оштећењима у канцеларијском пословном простору регионалне канцеларије Савеза у Бања Луци.
Надзорни одбор Савеза је констатовао да је похвално што је Савез позитивно пословао у 2019.години са значајним остатком прихода, који је резултат углавном повећаних напора Стручне служне Савеза и ангажовања на меународним пројектима, на којима је покривена значајан дио материјалних трошкова и плата радника Савеза.
Такође је констатовано да наплата чланарине још увијек није довољна за покривање основних материјалних трошкова Савеза, што може угрозити финансијску одрживост Савеза ако у наредном периоду не буде пројеката међународних организација.
На крају сједнице чланови Надзорног одбора су се осврнули и на критеријуме Фонда солидарности Републике Српске, на основу којих су дијелом покривени буџетски губици локалних заједница настали као последица негативнихх утицаја КОВИД-19.