Сједница Предсједништва је одржана 26.06.2017.године у граду Источно Сарајево, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника са 59.сједнице Предсједништва; 2. Извјештај о раду СОГРС за период јануар – април 2017.године;  3.Приједлог Пословника о раду Предсједништва; 4. Приједлог члана Одбора за локалну самоуправу НСРС; 5. Информација о активностима на припреми Закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима; 6. Информација о изради новог Закона о правобранилаштву РС; 7. Приједлог о отварању Канцеларије СОГРС у граду Источно Сарајево; 8. Приједлог чланова Радне групе за припрему Анализу о расподјели прихода од ПДВ; 9. Информација о формирању Мреже стручњака СОГРС; 10. Приједлог за додјелу нераспоређених 420 КМ са рачуна за поаплаве; 11. Разно
  Поред чланова Предсједништва, сједници су присуствовали представници Министарства управе и локалне самоуправе, Министартсва за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства правде и други гости. 
На почетку сједнице усвојен је Извод из записника са 59.сједнице Предсједништва.
Предсједништво је једносгласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за период јануар – април 2017.године, као и Пословник о раду Предсједништва.
За члана Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске, у име СОГРС,  именован је Ранко Карапетровић, начелник општине Лакташи, обзиром да је ранијем члану Одбора, Сави Минићу, престао мандате ради преласка на дужност.
Предсједништво је информисано о активностима ресорног министарства на припреми Закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима, у вези чега ће се обавити консултације са јединицама локалне самоуправе.
Предсједништво је информисано о активностима Министарства правде на припреми новог Закона о правобранилаштву РС, који је потребно усагласити са новим Законом о локалној самоуправи, према којем ће  градови добили надлежност заступања пред судовима.
Предсједништво је донијело закључак отварању Канцеларије СОГРС у граду Источно Сарајево.
У састав Радне групе за припрему Анализу о расподјели прихода од ПДВ именовани су начелници одјелења за финансије, из општина и градова који чине састав Предсједништва. 
Предсједништво је задужило Стручну службу Савеза да проведе све потребне активности на формирању Мрежа стручњака из јединица локалне самоуправе.
Предсједништво је сагласно са иницијативом Министарства здравља и социјалне заштите да општина Прњавор и општина Челинац буду “пилот општине” за увођење домова здравља у трезорски начин пословања. Након завршетка “пилот фазе”, Предсједништво ће поново заузети ставу вези преласка домова здравља на трезоре јединица локалне самоуправе. Стручна служба Савеза ће пружити техничку подршку Министарству здравља и социјалне заштите у припреми потребних модела интерних аката локалних.
Под тачком разно, Предсједништво је прихватило иницијативу општине Лопаре да се Фонду солидарности предложи да се као штете од поплава уврсте клизишта, која су у Лопарама нањела велику штету.
Фирма “Пројект” ад Бања Лука, извршила је презентацију система за интегрално прикупљање и пречишћавање отпадних вода, на бази “плаво – зелених” рјешења.