ТРЕБИЊЕ-На 68.сједници Предсједништва Савеза опшина и градова Републике Српске, која је одржана 05.марта 2020.године у Требињу, разматрани су и усвојени следећи материјали:Извјештај о раду Савеза општина и градова РС за 2019.г.; Извјештај о наплати чланарина Савеза општина и градова РС за 2019.г.; План рада Савеза општина и градова РС за 2020.г.; Финансијски план Савеза општина и градова РС за 2020.годину.
Поред наведеног, на сједници Предсједништва размотрене су и следеће тачке дневног реда: Одлука о разврставању јавних путева, Обавезе јединица локалне самоуправе за унапријеђење енергетске ефикасности у складу са Законом о енергетској ефиксности, Презентација Адресног регистра и Репистра просторних јединица; као и презентација АД „Град“ Бијељина о припреми 19.Међународног пољопривредног сајма „ИНТЕРАГРО 2020“ у Бијељини. Посебну пажњу на сједници Предсједништва привукла је Презентација мјера популационе политике града Требиње, коју је изложио градоначелник Требиња, Мирко Ћурић, као и питања заступања интереса општина и градова у имовинско-правним питањима од стране Правобранилаштва РС.