Електронска сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске, одржана је 07.12.2022.године,  у вези Иницијативе Предсједништва за измјене члана               85. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 94/19) у смислу повећања средстава за јединице локалне самоуправе, по основу накнаде за заштиту од пожара коју уплаћују привредна друштва и друга правна лица, на начин да се наведена средстава расподјељују на сљедећи начин:
  • 20% (умјесто 40%) на посебан рачун Републичке управе цивилне заштите
  • 80% (умјесто 60%) на рачун буџета јединице локалне самоуправе
 
На основу резултата електронског гласања, Предсједништво је једногласно увојило наведену уницијативу, која је упућена Влади Републике Српске и Републичкој управи цивилне заштите.