Дана 8. децембра 2022.године у просторијама Савез општина и градова Републике Српске у Бијељини, одржан је 1. састанак Одбора за енергетску ефикасност и заштиту животне средине, кога чине градски и општински представници.
У оквиру одржавања састанка, презентован је ESCO Модел пословања. 
Састанак је одржан у склопу активности пројекта "Јачања капацитета савеза општина и градова у БиХ" са циљем оснаживања радних тијела Савеза.