Радна група Министарства управе и локне самоуправе за израду Закона о измјенама и допунама  Закона о локалној самоуправи. Закона о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе и Закона о статиусу функционера у органима јединица локалне самоуправе, наставила је са радом у Теслићу.
У саставу радне групе су представници Министарства управе и локалне самоуправе,Министарства финансија, Министарства правде, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Народне скупштине Републике Српске, као и шест представника Савеза општина и градова Републике Српске.
Техничку подршку у организацији рада радне групе пружа Савез општина и градова Републике Српске, у оквиру пројекта "Јачање савеза општина и градова у БиХ".