Савез општина и градова Републике Српске #согрс и Савез опћина и градова Федерације БиХ #согфбих, били су организатори обуке за  службенике и службенице за односе с јавношћу у јединицама локалне самоуправе на тему  "Родни аспекти јавног информисања" #гендер. Обука је одржана на Требевићу, дана 14.априла 2022.године.
Полазнице(и) обуке су стекли знање о најраспрострањенијим облицима родних стереотипа у медијским садржајима и начину на који могу да допринесу сузбијању родних стереотипа кроз послове јавног информисања. Неке од тема о којима се такође разговарало  током обуке тицале су се различитих начина укључивања родног аспекта у објављивање информација од стране локалне самоуправе, затим представљања активности ЈЛС у области равноправности полова на службеним wеб-страницама, те генерално разумијевање родних образаца у приступу информацијама, укључујући вишеструко маргинализоване групе.